SELAMAT DATANG DI WEBSITE SMP NEGERI 2 WARKUK

VISI SMPNEGERI 2 WARKUK

Menjadikan Lulusan SMP Negeri 2 Warkuk Ranau Selatan Sebagai siswa berilmu, beriman, berakhlak ,berbudaya, dan bertanggung jawab.

visi misi smpn 2 warkuk tahun 2009-2010

Indikator Visi

Unggul dalam perolehan UN

Unggul dalam persaingan melanjutkan SMA/SMK/MA

Unggul dalam lomba kreatifitas

Unggul dalam lomba olaraga

Unggul dalam disiplin

Unggul dalam aktivitas keagamaan

Unggul dalam kepedulian sosial

Rabu, 25 November 2009

Foto rara


Rara  umur 2 tahun
naik sepeda roda

PENUNJUKAN PANITIA PEYELENGGARA EVALUASI BELAJAR SEMESTER (EBS) GANJIL TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010

PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
SMP NEGERI 2 WARKUK RANAU SELATAN
Jl. Pasar Gunung Raya Desa Mekar sari Kec Warkuk Ranau Selatan Kab. OKU Selatan 32175KEPUTUSAN KEPALA SMP NEGERI 2 WARKUK RANAU SELATAN
Nomor : 420/ /SMPN2/DISDIK.OS/2009


T E N T A N G
PENUNJUKAN PANITIA PEYELENGGARA
EVALUASI BELAJAR SEMESTER (EBS) GANJIL
TAHUN PELAJARAN 2009 - 2010

Menimbang :
1. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Evaluasi Belajar Semester (EBS) I
tahun Pelajaran 2009 -2010 , dianggap perlu menerbitkan Surat Kepeutusan Penunjukan
kepanitiaan .

Mengingat :
1. Undang- Undang Sisdiknas no 20 tahun 2003
2. Keputusan Rapat MKKS di Muaradua OKU Selatan tanggal 24 Oktober 2009 Tentang Teknis Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2009/2010
3. Hasil keputusan rapat dewan guru dan TU tanggal 15 November 2009
4. Kalender Pendidikan tahun pelajarn 2009/2010


M E M U T U S K A N
Menetapkan :

Pertama : Menunjuk Panitia Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil Tahun
Pelajaran 2009- 2010 pada lampiran I Surat Keputusan ini .
Kedua : Menunjuk nama-nama Pengawas Ujian Akhir Semester Ganjil seperti tersebut
pada Lampiran II Surat Keputusan ini
Ketiga : Menunjuk nama-nama Korektor Ujian Akhir Semester Ganjil seperti tersebut
pada Lampiran III Surat Keputusan ini
Keempat : Jadwal Pelaksanaan Ujian Akhir Semester Ganjil seperti tersebut pada
Lampiran IV Surat Keputusan ini
Kelima : Segala Biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran dana
BOS tahun 2009 – 2010
Keenam : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan atau hal hal yang belum tercantum pada keputusan ini akan diambil langkah-langkah kebijakan sebagaimana mestinya sesuai dengan aturan yang berlaku .

Ditetapkan di : Mekar Sari
Pada tanggal : 26 November 2009
KEPALA SEKOLAH,HARTATI, S.Pd
Pembina
NIP. 19640916 198601 2 001

Data Guru SMP Negeri 2 Warkuk

1. Hartati,S.Pd
2. Yeni Hendriyani,S.Pd
3. Anggun Wijayanti, S.Pd
4. Aprilia Tri H S.Pd
5. Indrastuti, S.Pd
6. Golda Winarni,S.Pd
7. Helmaidah, S.E
8. Siti Aminah , S.E
9. Yesi Oktarina, S.Pd
10. Eny Rosika, S.T
11. Deni Susanto, S.Pd 12. A. Wayuki
13. Karma Febrianti, S.Pd
14. Dhewi Septini, S.Tp
15. M. Shaleh , A.ma.Pd
16. Dewi Komala sari, S.Pd
17. Suprapto,S.T
18. Siti Mutaharoh
19. Nurofik
20. Anita, s.Pd
21. Revi Sepdwi Anika, S.Pd
22. Rahayu Siwi